Sự Kiện

Sự Kiện

Nơi tổ chức mọi sự kiện

Phú Quốc

Phú Quốc

Ở đâu tại Phú Quốc

Resort Club

Resort Club

Bar & Swimming Pool

Lobby Lounge

Lobby Lounge

Ngày 8/11/2019, tại Tp. Nha Trang (Khánh hòa) Công ty TNHH SoViCo Khánh Hòa đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao tặng học bổng Evason Ana Mandara.

Caffe bar

Caffe bar

Ngày 8/11/2019, tại Tp. Nha Trang (Khánh hòa) Công ty TNHH SoViCo Khánh Hòa đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ trao tặng học bổng Evason Ana Mandara.